Hollywood Movie Theater Au Sable Forks NY

​​HOLLYWOOD THEATRE

Au Sable Forks, NY
14232 Rt. 9N
Au Sable Forks, NY 12912

Phone: 518-647-5953

movies@hollywoodtheatreaf.com

​now showing

​​Jumanji     ​PG-13

 
SHOWTIMES:
Fri @  7 & 9:15 
Sat  @ 2, 7 & 9:15 
Sun @ 2 & 7

​​​​ Wonder  PG


 
SHOWTIMES:
Fri @  7 & 9:15 
Sat  @ 2, 7 & 9:15 
Sun @ 2 & 7

coming next

Jumanji     1/12

Wonder   1/12  1. Managing Director
  2. Managing Director
  3. Managing Director
  4. Managing Director

coming soon